Styrelsen

 

Ordförande och rovdjursansvarig                   Freddy Kjellström  0565-41040, 070-6446473

Vice ordf.                                                      Conny Johansson

Ledamöter                                                    Arvid Dahlén, sekreterare

                                                                     Sören Nilsson. kontaktman för skjutbanan

 Kassör och viltvårdsansvarig                         Markus Larsson

 

 

 

                

 

 

 

 

2021-07-08