Styrelsen

 

Ordförande och rovdjursansvarig                   Freddy Kjellström  0565-41040, 070-6446473

                                                     

Ledamöter                                                    Conny Johansson

                                                                    Oskar Nilsson

                                                                    Markus Larsson

 Kassör                                                        Markus Larsson

 

 

 

                

 

 

 

 

2022-07-04