Styrelsen

 

Ordförande och rovdjursansvarig                   Freddy Kjellström  0565-41040, 070-6446473

Vice ordf.                                  Arne Olsson  0565-41061, 070-6322690

Ledamöter                                                    Sören Nilsson, sekreterare

                                                                     Lennart Nilsson. kontaktman för skjutbanan

 Kassör och viltvårdsansvarig                         Markus Larsson

  Suppleanter                                                   Åke Hedin, Erik Dahlén, Jonas Melin

 

 

                

 

 

 

 

2017-06-22