PM för älgjägare inom Norra Gräsmarks VVO.

 

För att medverka till en i alla avseenden lyckad jakt ber vi Er att iakttaga följande regler:

 

1      Jägarförsäkring, som är obligatorisk, ordnas i god tid.

 

2.     Jaktkort, jakträttsbevis och vapenlicens skall medföras.

 

3.     Det är förbjudet för en eller flera jaktdeltagare att bedriva jakt på annan plats inom

        jaktvårdsområdet än det av jaktledarna angivna.

 

4.    Skottlossning mot annat villebråd än älg är förbjudet.

 

5.    Det är förbjudet för annan jaktdeltagare än hundens förare att lämna sitt pass för att skjuta

på stånd. Passkytt får inte lämna passet utan att ta kontakt med jaktledare, hundförare   eller utställare utom för avfångning och urtagning av fallet djur.

                                     

6.    Du är skyldig att ta reda på vart dina grannskyttar står och eventuella övriga farliga 

       skjutriktningar.

 

7.    Skjut aldrig för än du är säker på att djuret bör och får fällas och att inget bakomstående

hindrar skottlossning. Om flera djur är i sällskap eller kommer i nära följd och      påskjutning av ett djur skett men djuret ej fallit inom synhåll får skottlossning inte ske

       mot annat djur.

 

8.    Slutstycket skall vara i öppet läge till och från pass.

 

9.    Laddning sker på pass. Patron ur görs då meddelande kommer att drevet är slut.

 

    Vi vill även påpeka att god jägarsed bjuder att:

 

1.    Skytten provskjutet sitt gevär före jakten.

 

2.    Man riktar gevärsmynningen uppåt i sällskap.

 

3.    Om skadeskjutning trots all försiktighet skulle inträffa skall djuret lämnas ifred och

       jaktledaren underrättas om det inträffade. Omgruppering kan vara nödvändig.

 

4.    Alla i ett jaktlag skall vara nyktra.

 

5.    Tänk på din bästa jaktkamrat hunden. Se efter var hunden befinner sig vid skott mot älg

       samt när avfångningsskott skall skjutas.

 

6.    Mata ej hunden vid poststället.

 

Avskjutningsbestämmelser.

 

Jaktledarna meddelar avskjutningsbestämmelser, dels före jaktens början, dels under jaktens gång. Ändrade avskjutningsbestämmelser under tiden jakten pågår kommer att tillämpas, och varje jaktdeltagare har skyldighet att vid varje omgruppering förvissa sig om vilka djur som får skjutas.