Senaste observationer

2017-02-24 Färska vargspår vid Karlstäppa på väg västerut

2013-10-31 Ensam varg granåvägen

2013-09-04 Fyra vargar har observerats på västra delen av Långnäs vvo idag bitti - Enligt uppgift, vargtik med tre valpar

2012-04-24 Björnobs av skogsmaskinförare i närheten av Långtjärn

2012-03-20 Spår efter Lodjurshona med unge vid Grässjön

2012-03-18 Björnspår vid Tosteboltjärnarna

2012-03-09 Färska vargspår norr om Kärr

2012-03-01 Spår efter vargflock söderut från Knutfall via Mörker ner till Finnsjöbäcken

2012-02-26 Ett lodjur observerat i Mellankärr

2012-02-22  7 vargar på Kymmen, kom från Långnäs, spåren observerade i Mangen

2012-02-17 En flock vargar gick vid St. Gransjön, vid dammen har de tagit en orrtup-p. Spår i vägen öst om lilla Gransjön och även vid Finnsjöbäcken

2012-02-09 Dagsfärska vargspår vid Stora Gransjön-

2012-02-06 Varg har gått in i Norra Gräsmarks vvo

2012-02-05 Lodjursrivet rådjurskid i närheten av Dragontorp(Långnäs vvo)

2012-02-05 Flera vargar har kommit norrifrån och gått väst vid Sågtjärn under helgen

2012-02-02 1 varg observerad vid fotbollsplan Hedås

2012-01-31 Färska spår efter 2 vargar s. Alles koja riktning väst mot Kärrsättra

2012-01-29 Spår efter 1 varg vid Holmsjön. 2 vargar observerade i Uddheden

2012-01-27 Spår efter 5 vargar från föske, Finnsjön till Mariastorp och vidare norrut till Rabakkoberg

2012-01-25 Spår efter 3 vargar mellan Roa och n.Sjöstad österut mot Larstorp och plogad väg

2012-01-22 En varg gick västerut ovan gårdarna norr Grässjön, korsat nygjort elljusspår och observerades vid niotiden på morgonen vid haga på väg mot Mon.

2012-01-22 Två vargar är mellan Lönnhöjdvägen och granåvägen nu. De har gåttfrån gårdarna i Högås och norrut i vägen sedan väst söder om Linbråten.

2012-01-19 Spår efter varg som gått söderut längs Skallbergsjön

2012-01-05 Spår efter minst 5 vargar igår vid Forsnässättra. Dom gick norrut via Linnsättra till Lilla Gransjön och sedan till Svarttjärnstorp och Soranstorp.

2012-01-05  Spår efter SJU! st vargar. Dom kom från öst och gick över Kvarnhöjden, över Finnsjöbäcken, söderut ända ner till gårdarna och sedan västerut till Sågtjärn via Lönnhöjden. Det var vid Jul.

 
2011-12-17 Vargslagen älgkalv v. Finnsjöbäcken.
 

2011-11-03 Vargslagen älgkviga hittades i traktorväg under skogsröjning ca 250 m öst om Sågtjärn.

2011-10-19 Vargslagen älgkalv hittad öst om Holmsjön ca 150 meter norr om vårt vvo under älgjakt i Bredsjöns VVO.

2011-10-17 Varg observerad av hundförare i Stjärntjärnsvarven. Vargen sprang åt samma håll som hunden men hundföraren kunde komma före och koppla hunden.

2011-10-16 Varg observerad på älgpass nedanför Linnsättern

2011-10-10 Björn fotograferad vid älgkadaver Lönnhöjden

2011-10-03 Rovdjursslagen älgtjur hittades av hundförare vid Björnmyren norr om Lönnhöjden.

2011-09-18 Kadaver efter älgko, troligen rivet av varg, funnet mellan Svenneby/Bjälverud vvo

v.36 Tihola jaktlag
Hörde vargyl från flera vargar under mitten av förra veckan när de ankom kvällstid till jaktstugan. När de jagade älg förra veckan (vecka 36)sågs varg vid två olika tillfällen av passkyttar - 2 vargar ena gången och 1 varg andra gången. Dessutom färsk björnspillning på Måns-olasberg.
 
2011-09-12 Höga Berg 200 meter norr om masten på Höga Berg belägen på Gräsmarks Mellersta vvo hittades 12/9 resterna efter en relativt nyslagen älgkalv

2011-09-10 Ensam varg observerades i närheten av Grinnemobackarna lördag (10/9) kväll.

2011-09-02 Varg sågs på fredag (2/9) kväll vid Ljungbladsvägen, på Gräsmarks Mellersta vvo

2011-07-25 Björnspår och björnskit observerad vid Pätteltorp

2011-07-22 Björn sprang över finnsjövägen vid skallbergdammen

2011-02-10  Spår efter 5 vargar från Kroksjön till Hangshöjden
2011-01-29  Spår efter 2 vargar från Stora Gransjödammen och norrut till Sättermossen
2011-01-20  Spår efter minst 2 vargar norrut längs Skallbergssjön.
 

2011-01-02 Nattspår efter 2 vargar som kommit från Västanviks VVO och gått över Skallbergssjön strax norr om Larstorp. Sen följer spåren bilvägen längs dammen norrut och sen vidare över asfalten i skoterspår mot Kittmon och Bredsjöns VVO. Vargspillningen efter vägen var frusen vid niotiden på morgonen.

2010-12-23 Spår efter 2 vargar från Ekstamossen till Flytjärnarna, Granhöjden, Västra Nygård, Bråthagen, Stenbacken där norrut på skogsbilvägen och sen österut mot Furberg.


2010-12-14 spår efter 2 vargar på stora gransjön

2010-12-11 Spår efter 4 vargar norrut längs Skallbergssjön

2010-09-26 Två vargar observerades i söndags när de hoppade av vägen mot Stora Gransjön vid Aftonvardsmyren.

2010-09-19 Spår efter minst 2 vargar igår mellan Hedåssättra och Forsnässättra. Dom gick västerut. Revirmarkeringar där och vid St. Tosteboltjärn samt flera ställen längs Lönnhöjdvägen och Granåvägen.

Observerat den 24 december:
2 vargspår söderut längs Skallbergssjön sen Hangshöjdskullen, Flytjärnarna, korsvägen-Ekstamossen, och Granån norrut förbi Långtjärnsdammen.
 

2009-12-06 Spår efter ett lodjur som gick norrut längs Lilla Gransjön för att sen vika österut intill Gäddtjärnsbäcken.
 

2009-03-09 Spår efter ett lodjur 400m norr om stenbacken har gått väst och försökt jaga rådjur vid bråthagen men misslyckats.
 

2009-02-21 Spår efter 2 vargar som hade varit ute och vänt på åkern mellan  Backen och Svärdgården. Därefter har dom hoppat ner till åkern norr om Backen och in i björkholmen mellan Arne och Folke.
Sen har dom korsat gamla finnsjövägen och gått upp i Granhögda där har dom gått runt lite i Stebackänga, för att sen korsa vägen igen och gå västerut mot Torptjärn.
 

2009-02-22 Spår efter en varg som gått in i triangeln mellan gamla och nya landsvägen i Grinnemo. Nere i Grinnemoviken låg det tre rådjur som vargen jagat till Bastnäs på isen. I sjökanten ligger tarmar och bakben och på isen huvudet. Den gick därefter upp till he 75a och följde den söderut till Arnes traktorväg och där vikit av på den ner till älven vid N. spånghalla. Spåret kommer upp på hea igen på vägen ner till N. Spånghalla och går till flygfältet, därefter norrut bakom Tomas och Kjells hus i Hedås, vid asfalten har den gått söderut. Den har sen gått i elljusspåret.
 

2009-02-16 Olle ringde igår och sa att han hade hört om misstänkta vargspår ute på Holmsjöns is.
Jag följde spåren av älg+troligtvis hund ut på ön i holmsjön där gick spåren isär och älgen hade lunkat vidare, då möttes jag av 2 korpar som kom österifrån.
Jag tog en chansning och gick i riktningen där korparna kom ifrån, hade hört från morgan att det varit mycket korp norr om ormtorp. Efter ett tag kom jag på rävspår som jag följde en bit och när jag tänkte ge upp såg jag en älgunderkäke i snön och sen dom andra delarna.
Det var bara rävspår på platsen nu, kadavret ligger mellan Holmsjön och vändplan vid Rottnaälven.
X6668038   Y1333462
Mattias
 

2009-02-03  Den 2-3 feb gick det 2 vargar från Flytjärnarna till tjuren vid S. Hangshöjden. Där dom har gnagt bort det sista köttet på halsen, därefter Styggdalen, Knutfallåsen, Stjärntjärn ,S.Sjöstad, N.Sjöstad, Viberg. Vid Viberg var det full fart genom trädgårn med riktning öst kom där på älg som sprang ut på hygget öster om viberg, verkar ha gett upp i snön på hygget och gått tillbaka i vägen mellan Viberg och Föske därefter okänd riktning.
 

2009-02-02 Det är 2 lodjursspår som går öst upp på gamla finnsjövägen i höjd med söderkanten på Leifs hygge granhögda. Och ett spår västerut upp i hygget på Hangshöjdskullen.
 

2009-01-26  Tjuren vid S. Hangshöjden, vargarna hade varit där!
Det fanns inga inspår så dom måste ha kommit före lördagen eftersom det snöade kraftigt då. Utspåren gick mot Bråtjärnsfly, vid bråtjärnsfly går spåren över vägen där och sen över Finnsjöbäcken och näs i Kroksjön, Mosstamossen sen vägen norrut längs dammen till 70 skylten, därifrån rakt över isen mot Västanvik. De har gått isen norrut tills vägen var plogad på torsbysidan därefter vägen till Gustavsdal.  Revirmarkeringar längs vägen på flera ställen.
 

2009-01-25 Ett lodjursspår som korsade skogsbilvägen Stenbacken 150m söder om vändplan, därefter sågbäcken och Svenbergstorp.
Dessutom låg det 3 vargar på näs i Kroksjön som gick på skogsvägen runt kvarnhöjden och norrut i höjd med arnes halvö i Skallbergssjön därefter rakt österut över isen och in på Västanvik VVO. Vid Mostamossen låg det en älgkalvskalle i spåren.

2009-01-18 Tre tackor dödades på Brandsbols Gård natt till idag. Två av tackorna var döda idag tidigt varav den ena var så svårt skadad att den behövde avlivas. Vargangreppen skedde i anslutning till ladugården (!) där de kunde gå in. Den ena tackan låg död inne i ladugården (!). Elstängslet som stod i anslutning till ladugården var nerrivet.

2009-01-10 Spår efter 3 vargar på isen Stora Finnsjön. Efter finnsjöns is gick vargarna ut på skallbergssjöns is vid tunnelintaget för att sen gå på isen norrut upp till Lillfall och där gå över till Västanvik VVO.

2008-12-29   2st vargspår vid vändplan på Mats väg, ett eller 2 dygn gamla. Det är sprätt och pissat i vägen på flera ställen ända ifrån kurvan norr om Solbacka och upp till Mats väg. Spår syns i korsvägen mot Torptjärn. Spåren  fortsätta västerut efter vändplan mot lönnhöjdtoppen och sen Sågtjärn och granåvägen norrut till stora gransjödammen, sen över dammen västerut. Revirmarkering vid Sågtjärn

2008-12-16  Flera observationer Granåvägen, se http://www.vargobs.se/category/varmlands/

2008-12-15  Kadaver efter vargtagen älg funnet i norra kanten av Rökulltjärn

2008-12-02  1 varg observerad samt senare spår efter 5 vargar i Finnsjön Stentjärnarna norrut mot Ormtorp

2008-12-02  Spår efter 1 varg Flytjärnvägen västerut mot torvströlada samt spår efter 3 vargar söderut fr Ekstadmossen och sedan vikit av österut in i N eller S.Åsarna,

2008-12-02  Lodjursspår obs på Knutfallåsen

2008-12-01  Färska spår efter 4 vargar Svarttjärn/Åsenvägen norrut. Se även http://www.vargobs.se/category/varmlands/ för övriga observationer

2008-11-26 Färska spår efter 2-3 vargar Ekstadmossen, torvströlada, Flytjärnarna, Mörkret, Kroksjövägen, Kvarnhöjden vidare över Torsbyvägen mot Stöpskogen via Hattnäs. Spillning på flera ställen med älghår i.

2008-11-21 Vargspår 3 st. fr. Stora Örsjön via bron över Granån, Ekstadmossen, torvströlada uppe i triangeln. Vidare riktning okänd

2008-11-20 Färska spår efter lodjursekipage (3 individer enl. viltspårare) i Finnsjön, passerat bron och gått norrut

2008-11-18  3 vargar observerade på vägen mellan Tvällen och Kyrkskogen

2008-11-14  Björn obs av 2 personer i Höjden Gräsmarks östra vvo

2008-11-13 sågs vargspår efter en vargflock på Långnäs, nära Stora Örsjön, som hade kurs rakt österut- dvs i riktning mot vårat vvo.

2008-11-12 Varg obs på asfaltvägen mellan Grinnemo och Bastnäs.

Schiller dödad av varg

2008-11-03

Lysvik (JJ) Den första november attackerades och dödades en 2,5 år gammal schillerstövartik vid Lysjötjärn öster om Lysvik i Jangenreviret.

Stövaren hade inte gjort något upptag när ägaren Yngve Eklund hörde oväsen några hundra meter bort. När han kom fram såg han vargen på ca 75 m avstånd, Hunden var riven i strupe och sida och äten på i bakdelen. Hunden levde fortfarande men dog strax därefter. En annan hund attackerades i Lunneskogen norr om Gräsmark. Här skedde attacken direkt vid släppet så ägaren han emellan innan hunden skadades.. Båda reviren ingår i de som Jägarförbundet har sökt jakt i

1  nov    Varg vid grushålorna Rottnan, Svenneby vvo

20 okt.  Varg obs Granån i Bredsjön

17 okt. Varg obs Långenäs sekt. 2

15 okt. Varg obs vid Finnsjöbroa

15 okt. Varg obs i Långenäs sekt 2

14 okt. Varg observerad Gräsmark östra

13 okt. Varg observerad Långnäs sekt.2

12 okt  Två vargar har ikväll observerats av flera vid Lusketorp - Långnäs

11 okt  Varg observerad vid Östra Råtjärn Gettjärn vvo

11 okt. Troligen rovdjurstagen älgtjur (8-tagg , bakkroppen uppäten) i Höjden Gräsmarks östra vvo.

27 sept  Vargspår och vargspillning efter en eller två vargar vid Bredsjön

15 september Varg observerats vid Gettjärnsklätten

6 september. Björnspår och björnskit observerade i Bredsjön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-04